Miranda #3

Model: Edel Irén Segersam
Stylist & Fotograf: Jag

Kommentera här: